Näytteenkäsittely

Näytteiden esikäsittely on luotettavien analyysitulosten perusta. Esikäsittelyssä näytteen tilavuutta sekä partikkelikokoa pienennetään, jotta tutkittava alkuaine vapautuu matriisistaan ja jakautuu näytteeseen tasaisesti. Tarkoituksenmukaisten esikäsittelymenetelmien, laadukkaiden laitteiden ja osaavan henkilökunnan avulla tuotamme suurikokoisesta kenttänäytteestä edustavan osanäytteen asiakkaan ja näytetyypin vaatimusten mukaisesti.

Kuivaus

Näytteet kuivataan kosteuden poistamiseksi ennen murskausta ja jauhamista. Näytteiden kuivausaika ja -lämpötila riippuu näytetyypistä sekä näytteen massasta ja kosteuspitoisuudesta. Tyypillinen kuivauslämpötila on 60 °C.

drying

Murskaus

Näytteiden partikkelikokoa pienennetään murskaamalla ennen ositusta ja jauhatusta. Näytteet murskataan > 80% < 2 mm partikkelikokoon. Murskauksen onnistumista seurataan säännöllisesti seulontakokeilla laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti. Murskaimet puhdistetaan jokaisen näytteen välissä paineilmalla sekä näyte-erien välissä oliviinidiabaasikivillä ja imuroimalla.

crushers

Ositus

Murskauksen jälkeen näytekokoa joudutaan usein pienentämään jauhatusta varten osittamalla. Ositus suoritetaan hienomurskatulle (nominaalinen partikkelikoko < 2 mm) näytteelle edustavasti rännijakolaitteen (riffle splitter) tai pyörivän jakolaitteen (rotary sample divider) avulla.

Jauhatus

Näyte jauhetaan hienoksi, homogeeniseksi jauheeksi edustavan laboratorionäytteen saavuttamiseksi. Näytteet jauhetaan tyypillisesti partikkelikooltaan >85% < 75 µm raekokoon. Jauhatuksen onnistumista seurataan säännöllisesti seulontakokeilla laatujärjestelmän mukaisesti. Edellisen näytteen aiheuttaman kontaminaation minimoimiseksi jauhinastia puhdistetaan jokaisen näytteeen välissä puhdistushiekalla, imurilla ja paineilmalla.

pulverizers

Muut esikäsittelymenetelmät

Lisäksi pystymme tiloissamme mm. tekemään puristeita, hienontamaan kasvi- ja turvenäytteitä leikkaavalla myllyllä, tuhkistamaan näytteitä polttouunissa ja tekemään seulontoja seulasarjoilla.