PAL1000 -menetelmä

  • Edustava – jopa 1000 g analyysinäyte, joka minimoi kullan hippu-efektin
  • Nopea – jopa 1-2 vrk pikatoimitusajat räätälöitävissä, tyypilliset toimitusajat 1-3 viikkoa
  • Laadukas – tarkka menetelmä syanidiliukoiselle kullalle, kattavat laadunvalontamenettelyt
  • Edullinen – kokonaiskustannukset tyypillisesti alhaisemmat kuin fire assay -menetelmässä

Tarjoamme kultapitoisuuden määrityksiä malminäytteistä PAL1000 -tekniikalla. Menetelmällä pystytään analysoimaan kokonaan jopa 1 kg näytteitä, jolloin analyysituloksen edustavuus on erittäin hyvä, mikä on merkittävä etu kulta-analyyseissä. PAL1000-menetelmä kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseemme (Finas-akkreditointitunnus T342, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025).

PAL-laite koostuu 52 ruukusta, joihin kivimurskenäytteet (tyypillisesti 500 g) ladataan yhdessä teräskuulien, veden ja Assay Tabs -liuotusreagenssin kanssa. Laite yhtäaikaisesti jauhaa näytteen (>90% < 75 μm raekokoon) ja uuttaa kullan liuokseen. Näytettä ei tarvitse siis erikseen jauhaa, mikä poistaa yhden esikäsittelyvaiheen ja eliminoi perinteisessä jauhamisessa esiintyvän kultahippujen mekaanisen liiskaantumisen jauhinastian seinämille (ja siitä johtuvan hävikin kulta-analyysissä). Kullan liuotus on huomattavasti tehokkaampaa kuin perinteisellä bottle roll -menetelmällä.  Uuttonesteestä mitataan lopuksi kultapitoisuus tarkasti AAS-tekniikalla (joko suoraan uuttoliuoksesta tai alhaisemmalla määritysrajalla orgaanisen neste-nesteuuton avulla). Valvomme PAL1000 -menetelmän jokaisen liuotuserän laatua sertifioiduilla referenssimateriaaleilla, blank-näytteillä sekä rinnakkaisanalyyseillä.

  • Määritysraja 0,05 ppm perusmenetelmällä 500 g näytteelle
  • Määritysraja 5 ppb neste-nesteuuttomenetelmällä 500 g näytteelle

Prosessissa syntyvälle jätevedelle olemme kehittäneet oman jätevedenpuhdistusprosessin, jossa syanidi ja muut haitta aineet tuhotaan ja erotetaan mm. erilaisilla kemiallisilla reaktioilla, flokkuloinneilla ja ioninvaihdoilla. Lopputuloksena syntyvä jätevesi on myrkytön ja viemärikelpoinen.

PAL1000 -menetelmä mittaa ainoastaan syanidiliukoisen kullan, joten ns. refraktorinen kulta jää menetelmässä havaitsematta. Lisäksi grafiitti (preg-robbing) ja korkeat (kymmeniä prosentteja) sulfidipitoisuudet saattavat heikentää kullan liukenemista. Näiden syiden vuoksi suosittelemme syanidiuuton jäämäkullan määritystä ko. malmion testinäytteille ennen varsinaisia analyysejä.  Useimmilla Pohjoismaisista asiakkaistamme syanidiuuton saanto on 95-100%.

Pystymme räätälöimään PAL1000-palvelupaketin asiakkaan toiveiden mukaisesti. Toimitusajoissa olemme hyvin täsmällisiä ja ne voidaan sopia asiakkaan kanssa etukäteen. Lisäki PAL1000-menetelmän näytemäärää on mahdollista muuttaa 100-1000 g välillä sekä määritysrajaa tarvittaessa alentaa orgaanisella neste-nesteuutolla. Tarjoamme myös muita näytteenkäsittely- ja analyysimenetelmiä (kuten tiheyden, kosteuspitoisuuden sekä alkuainepitoisuuksien määrityksiä) sekä näytelavojen noutopalvelua (Postin kuljetussopimuksellamme).

Lataa esite suomeksi tai englanniksi!

 

Kysy lisää palveluistamme ja pyydä tarjous!

DI Ville Anttila

Toimitusjohtaja
040 778 4831
etunimi.sukunimi@crs.fi

FM Daniela Vesterbacka

Kemisti, asiakaspalvelu
050 4000 960
etunimi.sukunimi@crs.fi